In deze nieuwsbrief o.a. Bio Art & Design-Awards, Medische Inspirator Prijs, het programma SET, microplastics onderzoek en Healthy Ageing. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2019
Life Sciences & Health
 
Beste lezer,
Afgelopen tijd is er veel gebeurd binnen het cluster Life Sciences & Health. Vorige week zijn de Bio Art & Design Awards uitgereikt, en hebben we de kickoff communicatiebijeenkomst van de Medische Inspirator Prijs gehad. Van beide programma's zijn 3 enthousiaste groepen blijgemaakt met een nominatie en een mooi te winnen geldbedrag.

In deze nieuwsbrief vertellen wij u tevens meer over de eerste honoreringen van het programma Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), krijgt u meer informatie over het nieuwe microplastics onderzoek en lees u over Healthy Ageing.

Mocht u nog opmerkingen of suggesties hebben voor onze nieuwsbrief, mail ons dan!

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Wilma van Donselaar
Clusterhoofd Life Sciences & Health
Nieuws
Biokunstenaars verleggen grenzen van kunst en wetenschap in veelbelovende projecten
Tijdens het Tech Culture Festival Border Sessions hebben elf internationale teams van kunstenaars en wetenschappers voor de Bio Art & Design (BAD) Award 2019 hun biokunst projectideeën gepitcht. Een deskundige onafhankelijke jury heeft daaruit drie projecten gekozen tot winnaars, die elk een prijs ontvangen van €25.000 om hun biokunstproject te realiseren. Vanaf 29 november 2019 zullen de drie kunstwerken bij MU in Eindhoven tentoongesteld worden.
Lees meer over de winnaars
Twitter Facebook LinkedIn
Genomineerden Medische Inspirator prijs 2019 bekend!
Drie onderzoeksprojecten waarin patiënten, patiëntenorganisaties en onderzoekers samenwerken, gaan strijden om de Medische Inspirator prijs. Er wordt eerst hard gewerkt aan de films waarop straks gestemd kan worden. De campagne start op 14 oktober 2019.
Lees meer over de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuw kennisbankonderwerp Implementatie
De kennisbank op de Zorg voor innoveren website helpt u op weg met innovatie in de zorg. Nieuw hierin is het onderwerp ‘Implementatie’, met o.a. praktische voorbeelden, tips en een handreiking e-health-implementatie.
Bekijk de website van Zorg voor innoveren
Twitter Facebook LinkedIn
Eerste toekenning Stimuleringsregeling E-health Thuis een feit
De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis is toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. “Een mooi en ambitieus voorstel”, zo oordeelt de adviescommissie.
Lees het nieuwsbericht
Twitter Facebook LinkedIn
4 miljoen euro voor onderzoek naar behandeling ziekte van Parkinson
Het Parkinson Personalized Therapeutics Initiative (PPTI) consortium ontvangt fianciering voor een grootschalig onderzoek onder Parkinsonpatiënten.
De onderzoekers willen inzicht krijgen in de individuele verschillen in het ziekteproces en de gevoeligheid voor het ontwikkelen van bijwerkingen van Parkinson-medicatie.
Bekijk het nieuwsbericht
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie
Deadline: 3 september 2019, 14:00 uur
MPNN Workshops
Wordt in juli verwacht
Vooraankondiging 5e ETH Oproep
Deadline: Doorlopend indienen
Stimuleringsregeling E-health Thuis
 
Samenwerking met Brazilië naar Healthy Ageing
De Joint call for ‘Healthy Ageing’ is geopend. Met deze subsidieoproep trekken Nederland en Brazilië (São Paulo) samen op in onderzoek naar gezond ouder worden om zo meer informatie te krijgen over verschillende biologische factoren die ervoor zorgen dat iedereen op een andere manier oud wordt. Deadline: 3 september 2019
Meer informatie over de oproep
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Nabeschouwing Medische Inspirator prijs
Tijdens de LSH PPS dag 2019 is de Medische Inspirator prijs uitgereikt. Bent u benieuwd hoe de deelnemers de campagneperiode hebben ervaren?
Bekijk de nabeschouwingsvideo
Twitter Facebook LinkedIn
8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit
Een uitgebreid en multidisciplinair team van verouderingsexperts gaat onderzoek doen naar de functionele achteruitgang bij ouderen. Ze willen dit eerder kunnen herkennen, afremmen en herstellen zodat ouderen meer jaren in gezondheid doorbrengen.
Lees het artikel
Onderzoek naar gezondheidsrisico’s van microplastics van start
ZonMw geeft het startschot voor vijftien unieke onderzoeksprojecten naar de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid. Dit is het eerste wetenschappelijke programma ter wereld over dit onderwerp. In totaal wordt er 1,6 miljoen euro in de onderzoeken geïnvesteerd.
Lees het nieuwsbericht
  
10 principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren
24 april heeft de NFU 10 principes van Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) aan minister Bruins aangeboden. De minister heeft dit stuk positief ontvangen en inmiddels is er ook een positieve brief naar de Tweede Kamer gegaan, ook namens de ministeries van OCW en EZK.
Meer over de principes en kamerbrief
Fast track to innovation: uw innovatie naar de markt samen met het buitenland
De Fast track to innovation (FTI) regeling is bedoeld voor reeds ontwikkelde disruptieve technologieën, concepten en business modellen die al dichtbij de markt zijn. Om de laatste stap naar de markt te zetten, kunnen ze in internationale samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen. Op de MKB in Europa pagina vindt u twee video’s waarin deze regeling verder wordt uitgelegd.
Ga naar de programmapagina
Twitter Facebook LinkedIn
  
Ook in het nieuws
Strategische onderzoeksagenda (Europa)
Onderzoeksfinanciers in Europa zijn samen gekomen tot een Strategische onderzoeksagenda. Om de groeiende uitdagingen aan te kaarten op het gebied van gezondheidszorgsystemen, met name de onderzoeksgebieden die de komende jaren steeds belangrijker worden. U kunt de conceptversie nu inzien.
Geeft u ook voor 28 juni feedback?
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe missies topsectoren- en innovatiebeleid
Het ministerie van EZK heeft met de betrokken departementen (o.a. VWS) de nieuwe missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid opgesteld. Dit hebben zij gedaan voor vier thema’s: energie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid. Aan de hand van deze missies worden de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) opgesteld die rond juli en augustus van dit jaar worden verwacht.  
Uitgebreide beschrijving van de missies
Twitter Facebook LinkedIn
Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid
Niet eerder was er zo’n compleet overzicht van hoe klimaatverandering onze gezondheid beïnvloedt. De kennisagenda toont de invloed op hittestress, allergieën, infectieziekten, voedselgebonden ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling.
Naar de kennisagenda
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwste cahier van besteedt aandacht aan plastics
In het nieuwste cahier ‘Plastic’ van Biowetenschappen en Maatschappij worden de voor- en nadelen van plastics besproken. Inclusief de (on)bekende risico’s voor de gezondheid en het ZonMw programma Microplastics & Health.
Download hier gratis het cahier
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
3e Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis
25
juni
 
13:30 - 16:45, Health Hub Roden
Netwerkbijeenkomst Bruikbaar Onderzoek, thema Citizen Science
28
juni
 
10:00 - 17:00, ZonMw, Den Haag
LSH PPS dag, jubileum editie
5
mrt
2020
 
9:00 - 17:00,
Meer info volgt
Save the date!
European Implementation Event
1&2
okt 2020
 
12:00 - 17:00,
Meer info volgt
Save the date!
Plastic Health summit
SAVE THE DATE 3 oktober 2019!
Op donderdag 3 oktober wordt voor de eerste keer de Plastic Health Summit georganiseerd in Amsterdam. Tijdens dit evenement krijgt u de laatste updates van de tussentijdse wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de mogelijke gezondheidseffecten van plastic voor de mens en is het een ontmoetingsplek voor onderzoekers die zich met dit onderwerp bezig houden. Bent u er ook bij op 3 oktober? Save the date en schrijf de summit vast in uw agenda!
meer informatie
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube