In deze editie: vervolg Preventieprogramma, screening naar borstkanker en antibioticaresistentie Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, oktober 2018
Preventie
 
Actueel
Preventieprogramma 2019 – 2022 goedgekeurd
Op 18 oktober kregen we de goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het vervolg van het Preventieprogramma ‘Integraal en met kennis aan de slag’.  Via dit vervolgprogramma leveren we met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren. In het eerste kwartaal van 2019 organiseren we een eerste subsidieronde over effectiviteitsonderzoek.
Voortbouwen op 20 jaar Preventie
Extra geld voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde
Steeds meer wordt duidelijk dat leefstijl effectief is tegen sommige ziekten. Daarom stelt het ministerie van VWS € 1 miljoen extra beschikbaar voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde.  
Lees het nieuwsbericht
'Ondanks screening gaan er nog steeds mensen dood aan borstkanker'
Interview met epidemioloog Carla van Gils die, samen met een team van onder andere radiologen en epidemiologen, onderzoek doet naar aanvullende screening bij vrouwen met dicht borstweefsel.
Lees het interview
Longkanker opsporen in een vroeger stadium
Onderzoekers van het proefbevolkingsonderzoek Longkanker (de NELSON studie) presenteerden op het Wereld Longkanker Congres de voorlopige resultaten. De afronding van de NELSON studie wordt eind 2018 verwacht.  
Lees het nieuwsbericht
   
Extra verspreidings-impuls resultaten sportonderzoek
Via een online applicatie kunnen dansers zelf hun fysieke en mentale gezondheid meten. Het Nationale Ballet gaat er in een pilot mee aan de slag.
Meer weten?
   
In het kort
Projectresultaten
Stresspreventie op het werk
StressPrevention@Work ondersteunt werkgevers in de zorg effectief (gemeten in een zorgorganisatie) om passende oplossingen te vinden voor de aanpak van de werkstress in zijn organisatie. Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid gaat de strategie aanbieden via hun website.
Meer weten over het onderzoek?
Sportimpuls
De Sportimpuls financiert vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. 2 mooie voorbeelden: het project Energiek en Vitaal bevordert een actieve en gezonde leefstijl bij volwassenen met depressieve klachten in Heerhugowaard. En in de Schilderwijk in Den Haag zijn laagdrempelige sportvoorzieningen voor buurtbewoners gerealiseerd.
  
Terugdringing onnodig antibioticagebruik
Een online trainingsprogramma voor huisartsen, in combinatie met informatie voor ouders, leidde tot minder antibioticavoorschriften voor kinderen met luchtweg-infecties, zo toonde een door ZonMw gefinancierde studie aan.
Lees het nieuwsbericht
   
Preventie in de Mediator
Gezond leven verzekerd
Gezondere leefgewoonten kunnen ziekten door fors overgewicht voorkomen. Daarom komt de ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ in 2019 in de zorgverzekering.
Lees het interview met voorstanders Ien van de Goor en Stef Kremers
   
Preventie met oog voor man-vrouwverschillen
Niet alleen bij de diagnose en behandeling van ziektes, ook bij het voorkómen ervan is aandacht nodig voor verschillen tussen vrouwen en mannen. Dat vereist nog veel onderzoek.
Naar het artikel
   
Agenda
eHealth for Healthy Aging, Get Inspired!
24
okt
 
10:00 - 12:30, Natlab - Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven
Gij zult gezond leven,
Jaarlijkse NCOG-lezing
5
nov
 
16:30 - 21:00,
Den Haag
Symposium Sportblessurepreventie 2018
8
nov
 
11.00 - 18.20 Frans Otten stadion, Amsterdam
Dag van het Sportonderzoek
8
nov
 
9:00 - 17:00,  De Haagse Hogeschool, Den Haag
Antibioticaresistentie; Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?!
Kom ook op 14 november 2018! 11.45 - 18.00 uur,
Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen.

Minister Bruins (VWS) vertelt over het verleden, het heden en de toekomst van onderzoek naar antibioticaresistentie
aanmelden
Werkconferentie: 'Samen aan de slag in wijk, school en zorg'
20
nov
 
09.30 - 17.00 Seats2Meet, Utrecht
Kennisfestival Gezond Leven
22
nov
 
09.30 - 18.00 Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 in Zwolle
 
Subsidie
Deadline: 20 december 2018, 14:00 uur
Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’
Vooraankondiging
Binnenkort nieuwe subsidieronde Sport en Bewegen
 
Deadline: 31 december 2018, 14:00 uur
Nationale Wetenschapsagenda - Matchmakingbijeenkomsten Doorlopend aanvragen
  
En ook in het nieuws...
Internationaal onderzoek antimicrobiële resistentie
JPIAMR stelt in december een subsidieoproep open voor innovatief onderzoek over diagnostiek en surveillance van antimicrobiële resistentie in mens, dier en milieu.
Bekijk de vooraankondiging
Publicaties
PraktijkVoorbeelden-Parade Sociaal Domein
Gemeenten werken met partners en inwoners aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Wat werkt wel en wat niet? Goede voorbeelden zijn gedeeld op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein die 3 steden aandeed. De uitkomsten staan in een e-zine.
Meer weten?
  
Preventie bij jongeren met beginnende psychiatrische klachten
Hoe bereik je jongeren voordat ze ernstig ziek worden? In de blog lees je over @Ease inloopcentra en de eHeadspace Generation Next interactieve website.
Lees de blog
   
Blijf op de hoogte
Als eerste alles weten over preventie? Via de ZonMw-website kunt u zich aanmelden voor de Preventienieuwsbrief en ook voor het digitale relatiemagazine Mediator en andere thematische nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven ZonMw
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube