Agressieregulatie van jongeren: situaties oefenen of cognitieve aanpak? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, augustus 2018
Jeugd


 
Uitgelicht
Gemeenten hongerig om van elkaar te leren
jeugdgezondheidszorg
Er is een omslag gaande bij gemeenten. Nu de eerste fase van de decentralisaties voorbij is, merk je dat gemeenten op zoek gaan naar kennis en ervaringen van anderen. De Praktijkvoorbeelden-Parade Sociaal Domein moet deze honger naar informatie gaan stillen.
Wordt alvast geïnspireerd
Twitter Facebook LinkedIn
JGZ nieuwsbriefspecial
Heeft u de JGZ nieuwbriefspecial al gelezen? In deze special leest u meer over nieuwe onderzoeken op het gebied van de JGZ, resultaten uit lopende onderzoeken en hebben we een verzoek om mee te denken over nieuw onderzoek.
Lees de nieuwsbriefspecial
 
Hopelijk straks nog effectiever werken
portret Vanja Ivanisevic
Wat helpt beter bij agressieregulatie? Is dat het oefenen van situaties of is dat het cognitieve onderdeel? Is 45 minuten genoeg voor een effectieve training? Vanja Ivanisevic vertelt over zijn trainingen aan jongeren met gedragsproblemen.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Thema: Cliëntgericht werken
Lector Zorg voor jeugd van NHL-Hogeschool Leeuwarden, Janneke Metselaar, ziet dat het steeds beter gaat met het cliënt- en omgevingsgericht werken. De transformatie zet de cliënt meer in het middelpunt van de zorg, maar er is nog een hoop werk aan de winkel, vindt ze.
Lees meer over cliëntgericht werken in de jeugdsector
  
Actueel
Indienen projecten 2e ronde maatschappelijke diensttijd nu mogelijk
Laatste ronde sportimpuls: o.a. veel jeugdprojecten in de startblokken
Denk mee over de kennisagenda Jeugd
Projecten 1e ronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd gehonoreerd
Projectresultaten
Betere ondersteuning jongeren met licht verstandelijke beperking

Hoe kunnen jongeren met licht verstandelijke beperkingen het beste ondersteund worden in hun financiële zelfredzaamheid? Hogeschool Arnhem en Nijmegen deed er in opdracht van Gemeente Nijmegen onderzoek naar. Opbrengst: meer inzicht in de behoeften van de betrokkenen en een informatieve film.

Lees meer
  
Metformine is veilig toepasbaar bij jonge obesitaspatiënten
jonge obsitas patienten
Bij kinderen met obesitas vanaf 10 jaar wordt vaak metformine voorgeschreven, een medicijn dat geregistreerd is voor suikerziekte type 2 bij kinderen en volwassenen. Uit onderzoek van het St. Antonius Ziekenhuis blijkt dat dit medicijn in combinatie met leefstijlinterventie ook meerwaarde heeft bij de behandeling van kinderen met obesitas.
Lees meer
   
Signaleringsintstrument ontwikkeld tegen seksuele uitbuiting van LVB-jongeren
LVB-jongeren lopen veel meer risico ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Daarom is een testmodel signalerings-instrument ontwikkeld waarin zichtbaar wordt gemaakt of zij risico lopen om in handen van loverboys of mensenhandelaren te vallen.
Lees meer
Nieuw onderzoek
Nieuwe JeugdzorgPlus-onderzoeken van start
Wat kunnen we leren van jongeren die meerdere keren in een JeugdzorgPlus-instelling worden geplaatst? Hoe gaat het nu met jongeren die 5 jaar geleden in een instelling verbleven? En: hoe zijn hulpverleningsroutes van jongeren verlopen voordat zij in een instelling geplaatst zijn? Binnenkort starten 3 nieuwe projecten die dit onderzoeken.
Lees meer over de nieuwe onderzoeken
   
Implementatieprojecten over algemeen werkzame factoren van start
Hoe beïnvloeden cliëntfactoren de werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de werkrelatie (alliantie) tussen client en beroepsbeoefenaren de kwaliteit van de jeugdhulp? Resultaten van meerdere onderzoeken worden gebundeld en gedeeld. 
Lees meer
   
Nieuwe onderzoeken rond veilig opgroeien van start
Dit jaar start een onderzoek naar de werkzame elementen van de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) in Friesland en een onderzoek naar de rol van de onafhankelijke vertrouwenspersoon in de ketensamenwerking bij de aanpak van kindermishandeling.   
Lees meer over nieuw onderzoek naar veilig opgroeien
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
Informatiebijeenkomst  Maatschappelijke Diensttijd
5
sept
 
9.30-12.30 en 13.30-16.30, ZonMw - Den Haag
LOCK-congres
24
sept
 
09:00 - 17.00, Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
24
sept
 
09.30, regio's in het land op 24 sept, 1 en 8 oktober 2018
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie
30
okt
 
09.00 - 17.00,  NBC Congrescentrum- Nieuwegein
Voor de Jeugd Dag
5
nov
 
10.00 - 17.00, Westergasfabriek - Amsterdam
 
Subsidie
Deadline: 4 september 2018, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid 3, pijler 1 ronde 1
Deadline: 6 september 2018, 12.00 uur
Precall Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd
Deadline: 25 september 2018, 12.00 uur
Effectonderzoek opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel
Deadline: 2 oktober 2018, 14.00 uur
Kennis over de keuze voor implementatie strategieën
Deadline: 9 oktober 2018, 12.00 uur
Psycho sociale zorg aan statushouders in Nederland
Deadline: 9 oktober 2018, 12.00 uur
Tweede tranche Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd
 
    
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube