Met o.a. meer over richtlijnontwikkeling in de JGZ Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2018
Jeugd
 

 
Uitgelicht
Professionalisering JGZ: goed onderzoek geeft handvatten om keuzes te verantwoorden
Oogtest
Wat is het belang van goede richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg? En hoe komen richtlijnen eigenlijk tot stand? In dit interview vertelt Fré Schaaphok, jeugdarts bij GGD Fryslân, hoe goed onderzoek handvatten geeft om keuzes te verantwoorden.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Fijn, die wetenschappelijke onderbouwing 
Portret Renske van Hoeve
Hoe kan onderzoek bijdragen aan het optimaliseren van behandelingen in de praktijk? In een serie van 7 interviews komen professionals in de jeugdhulp zelf aan het woord. Deze maand Renske van Hoeve, trainer bij Centrum 1622 voor vormingswerk. ‘Wij baseren ons nu op onze ervaring. Als duidelijk is wat goed werkt en wat niet, gaan wij dat zeker zo toepassen’.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Thema: Jeugdgezondheidszorg
Sjaak de Gouw, directeur GGD Holland-Midden, is uitermate te spreken over de betekenis van de academische werkplaatsen voor de jeugdgezondheidszorg. ‘Er wordt meer evidence-based gewerkt, er zijn nieuwe methodieken ontwikkeld én die worden daadwerkelijk uitgevoerd.’
Lees meer over de projecten voor de Jeugdgezondheidszorg
Actueel
Inschrijving PraktijkVoorbeelden-Parade Sociaal Domein is geopend
jongeren bij skatebaan
Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Maar wat is er al bereikt? Wat zijn goede voorbeelden? Kom om dit te ontdekken naar één van de regionale dagen van de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein dit najaar.
Meer informatie en inschrijven
   
Zorgen over proefpersoon-informatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid bij evaluatie WMO
Arts geeft uitleg
De schriftelijke informatie die proefpersonen uitgereikt krijgen voordat ze toestemming geven, is ongeschikt om potentiële onderzoeksdeelnemers goed te kunnen informeren. Dit is één van de meest opvallende aanbevelingen uit de evaluatie van de WMO.
Lees meer over de aanbevelingen uit de evaluatie WMO
   
Maatschappelijke diensttijd: minder vrijblijvend?

Uitzending MDt
Maatschappelijke diensttijd: staat aansluiting op jongeren centraal of heeft het -voor sommige jongeren- toch een wat meer verplichtend karakter? CDA-Kamerlid Michel Rog in gesprek met Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Eind juli wordt bekend welke proeftuinen van start gaan.
Beluister de uitzending van De Nieuws BV van BNNVARA
Meer nieuws
Veel animo voor informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd
Externe evaluatie ZonMw aangeboden aan Kamer
Deel anti-pestprogramma’s effectief
Projectresultaten
GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd
GIZ-methode
Met de GIZ-methodiek breng je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Deze methodiek is door de erkenningscommissie erkend als theoretisch goed onderbouwd.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Handboek Begeleid Leren biedt jongeren ondersteuning
Video begeleid leren
Hoe kan je jongeren met psychische problemen in het regulier onderwijs ondersteunen? In deze video vertelt Lies Korevaar over zijn methode en komen ook docent Franca Hiddink en ambulant jongerenwerker Lonneke Richardson aan het woord. 
Bekijk de video
Ervaringsdeskundigen bieden aanvullend perspectief in project ‘Over de drempel’
De inzet van ervaringsdeskundigen in onderzoek binnen de jeugdzorg blijkt een waardevolle aanvulling. Zij kennen het perspectief van de jongeren zélf. Dit vergemakkelijkt het gesprek.
Lees meer
Handboek over opvoeddebatten leidt tot veel belangstelling
Migrantenvaders
Pedagoog Mehraz ontwikkelde ‘opvoeddebatten’, een cursus om migrantenvaders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Door de methodiek vast te leggen in een handboek werd deze meer zichtbaar en leidde tot nieuwe vormen van opvoedondersteuning. 
Lees meer
Monitor JeugdzorgPlus: resultaten verdiepende onderzoeken 
De resultaten van 4 verdiepende onderzoeken van het ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus zijn nu beschikbaar. Lees meer over de onderzoeken naar gezinsgericht werken, follow-up en meisjes binnen JeugdzorgPlus.
Lees meer
5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk
Magazine 5 jaar sportonderzoek
Hoe krijgen jongeren met overgewicht weer plezier in de gymles? En: hoe kunnen jongeren met een motorische ontwikkelingsstoornissen volop meedoen aan sport en spel?
Ga naar het magazine
 
Methodiek ‘Werken aan kernwaarden’ helpt Haarlem focus te houden op behoeften kinderen, jongeren en hun ouders
fdafMemory

Hoe blijf je als professional in de jeugdhulp dicht bij en in gesprek over datgene waar kinderen, jongeren en ouders behoefte aan hebben? De gemeente Haarlem heeft een methode ontwikkeld om te gebruiken bij de gesprekken met inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen.
Lees meer over de methode
Nieuw onderzoek
Onderzoek naar de preventieve kracht van jongerenwerk
Jongeren op scooter
Draagt jongerenwerk bij aan de ontwikkeling van jongeren? Is het zinvol voor gemeenten om dit in te zetten in de uitvoering van de Jeugdwet? Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam doet samen met 11 jongerenwerk-aanbieders onderzoek.
Lees meer
Evenementen
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
24
SEPT
 
09.30, 3 regio's in het land op 24 september,
1 en 8 oktober 2018
Voor de Jeugd Dag
5
NOV
 
09.00 - 17.00, 
Westergasfabriek Amsterdam
Jeugd in Onderzoek 2018
Logo Jeugd in Onderzoek
We kijken samen met de NCJ, NJi, NRO en TNO terug op een geslaagd congres op 24 mei jl. Voor een impressie van de dag en de presentaties van de sprekers kunt u het congresverslag bekijken.
Bekijk het verslag
   
Subsidie
Vooraankondiging
Op de volgende thema's worden subsidierondes voorbereid:
  • Vechtscheidingen
  • Loverboys
Deze rondes worden op korte termijn opengesteld. Houd de subsidiekalender in de gaten.
subsidiekalender
  
Deadline: 4 september 2018, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid 3, pijler 1 ronde 1
Deadline: 6 september 2018
Precall subsidieronde KFZj
Deadline: 2 oktober 2018, 14.00 uur
Kennis over de keuze voor implementatiestrategieën
    
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube