Nieuws over Preventie, Sport & Bewegen en Gezondheidsbescherming Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief augustus 2017
Preventie
 
In deze editie leest u onder andere over borging Sportimpuls, gezonde schoolkantine, hulp aan vluchtelingen en antibioticaresistentie.
Actueel
Schoolkantines gezonder met begeleiding
Het VU evalueerde het Programma De Gezonde Schoolkantine en de nieuwe Richtlijnen. Gebleken is dat met de Richtlijnen het aanbod van schoolkantines gezonder gemaakt kan worden. De evaluatie vond plaats in het kader van de ‘Alles is gezondheid’-pledge Gezonde Schoolkantine.
Lees het nieuwsbericht
Borging Sportimpuls
Uit onderzoek dat het Mulier instituut voor ZonMw verrichtte naar de borging van de Sportimpuls projecten blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod. Ook het aantal leden bij sportverenigingen neemt toe en de samenwerking verbeterde.
Lees het nieuwsbericht
Succesvolle kennismaking voor antibioticaresistentie
Van 14 t/m 17 augustus werkten internationale clinisch microbiologen, bioinformatici en biologen enthousiast en constructief met elkaar samen aan clinische microbiële problemen. Soms kunnen deze, zoals antibioticaresistentie, verklaard worden vanuit een ecologisch-evolutionair perspectief. Samenwerking is cruciaal om meer inzicht in deze problematiek te krijgen en om mogelijke nieuwe aanpakken te zien.
Lees het nieuwsbericht
Internationale samenwerking op data
Nederland vindt het belangrijk te participeren in internationale samenwerkingsverbanden naar onderzoek. ZonMw neemt deel aan dit samenwerkingsverbanden op het gebied van infectieziekten, antibioticaresistentie en voeding en gezondheid. Data spelen hierin een belangrijke rol.
Lees het nieuwsbericht
Fit4Food2030
Joint Programming Initiative A Healthy Diet for A Health Life (JPI HDHL) is betrokken bij een nieuw prestigieus H2020 project: Fit4Food2030. Doel hiervan is om een multidisciplinaire platform vorm te geven, die de Europese Commissie ondersteunt met haar beleidskader Food2030.
Lees het nieuwsbericht
Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingen kwamen in de afgelopen paar jaar vaker naar Nederland. ZonMw laat verschillende onderzoeken doen naar psychosociale problemen, arbeidsparticipatie en de problemen waar de jongere vluchteling mee kampt.
Bekijk de resultaten
Data Oranjeleeuwinnen naar Gouden Standaard
De Gouden Standaard is een groot en vernieuwend data-onderzoek bij de Oranjeleeuwinnen tijdens het onlangs gehouden Europees kampioenschap vrouwenvoetbal. “We kunnen straks bijv. beter zien wat spelers ten opzichte van elkaar doen. Hoe de samenwerking gaat en of bepaalde acties leiden tot het gewenste resultaat”, aldus onderzoeker Joost Kok.
Lees het nieuwsbericht
Kennisvouchers
Positieve gezondheid
Het concept Positieve gezondheid is toegepast in bestaande interventies op locatie. In december zijn via een overall-evaluatie de resultaten van de interventies bekend.
Lees het nieuwsbericht
Veni-subsidies
Dr. Anne Benjaminse onderzoekt met haar Veni-subsidie het voorkomen van enkel- en knieblessures in de sport. Dr. Roderick Venekamp gebruikt zijn Veni-subsidie voor het verminderen van ongepast gebruik van antibiotica.
Lees het nieuwsbericht
Discovery Award voor Antibiotica-resistentieproject
Met maar 1 druppeltje bloed kan nu snel worden bepaald of een bacterie de oorzaak is van koorts. Kinderen in Burkina Faso met malaria kunnen daardoor gerichter behandeld worden en er wordt standaard niet meer antibiotica voorgeschreven.
Lees het nieuwsbericht
Suïcidepreventie bij jongeren
Dit najaar gaan 2 onderzoeken naar suïcidepreventie bij jongeren van start op 2 specifieke onderwerpen: suïcidepreventie in het onderwijs en suïcidepreventie bij LHBT jongeren.
Lees het nieuwsbericht
Vacatures
Resultaten
Vakkundig aan het werk
Met 16 projecten ondersteunt ZonMw gemeenten bij mensen aan betaald werk helpen. De projecten  richten zich ook op het terugdringen van armoede en problematische schulden. Nu 3 projecten onder de aandacht: Parttime ondernemen, Buurtsuper als interventie en WerkLoont bij instroom in de bijstand.
Meer info over Vakkundig aan het werk
Wat je moet weten voor je zwanger wordt
Hoe help je vrouwen met een kinderwens op weg naar een gezonde zwangerschap? Binnen het programma Zwangerschap en geboorte richten 7 projecten zich op verbeteren van de toegan-kelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg. Nu onder de aandacht: hoe help je paren met een vruchtbaarheidsprobleem?
Project Innovatie: interactief programma voor smartphone
Preventie in Mediator
Valpreventie Ouderen
Het aantal val-ongevallen onder ouderen neemt toe. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Erasmus MC blijkt dat er niet alleen financiële obstakels zijn om valpreventie beter te implementeren.
Lees het artikel in Mediator
Column Edith Feskens
‘Ik denk dat de tijd rijp is voor een nationaal voedingsprogramma. Een Deltaplan Voeding’, stelt Feskens in Mediator. Met een gezonde leefstijl is een aantal chronische ziekten uit te stellen of zelfs te voorkomen.
Lees de hele column in Mediator
Agenda
Conferentie Cultuur, Kunst en Positieve gezondheid
12
sep
 
13:00 - 17:00,
Gemeentemuseum,
Den Haag
Informatiebijeenkomst subsidieoproep Vakkundig aan het werk
14
sep
 
13:00 - 17:00, Utrecht
Nationale sportweek voor sportclubs
9-17
sep
 
Doel hiervan is
om sporten en bewegen voor iedereen te promoten
En ook in het nieuws
  • Verzint u vragen voor de Nationale Wetenschapsquiz 2017? Reageer vóór 31 augustus bij nwq@vpro.nl Meer informatie lees je op de website van NWO www.nwo.nl/quiz
  • Heb jij je handtekening al gezet om aandacht te vragen voor antibioticaresistentie? Al bijna 5000 professionals gingen je voor. Ga naar www.daarwordtiedereen-betervan.nl
  • Wist je dat mensen ziek kunnen worden van infecties bij vogels (huisdieren en pluimvee)? Bekijk het filmpje van Wageningen University and Research op de ZonMw-pagina over zoönosen.
  • Leren hoe u integrale aanpak van gezondheidsvraagstukken beter evalueert? NSPOH biedt vanaf begin september een nieuwe praktische scholing die mede mogelijk is gemaakt door ZonMw.
Subsidieoproepen
5e Richtlijnenronde JGZ
19 september 2017 om 12:00 uur
Naar de subsdieoproep
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Open Ronde 7
19 september 2017 om 14:00 uur

Onderzoek naar gepast gebruik van antibiotica dat niet het terugdringen van antibioticaresistentie als doel heeft, is wel passend binnen GGG (bijvoorbeeld het vergelijken van twee soorten antibiotica of de effectiviteit van een (hogere) dosis antibiotica)
Niet passend binnen de ronde: Onderzoek naar antibiotica dat passend is volgens de criteria van het ABR-programma.
Naar de subsidieoproep
Afstemming aanpak kindermishandeling
28 september 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Vakkundig aan het werk,
meerdere subsidieoproepen
03 oktober en 30 november 2017 om 14:00 uur
Naar het nieuwsbericht
Sport en Bewegen 2017
05 oktober 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Nationale Sportinnovator Prijs 2017 – Towards Tokyo 2020
10 oktober 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Verwachte
Subsidieoproep
Zwangerschap en geboorte
De subsidieoproepen over pre- en neonatale screening van het programma Zwangerschap en geboorte II volgen later dan gepland.
Ga naar het nieuwsbericht
Blijf op de hoogte
Via de ZonMw-website kunt u zich aanmelden voor de Preventienieuwsbrief en ook voor het digitale relatiemagazine Mediator en andere thematische nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven ZonMw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren