Nieuws over Preventie, Sport & Bewegen en Gezondheidsbescherming Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief juli 2017
Preventie
 
In deze editie leest u onder andere over chronische ziekten en voeding, vetcel-stress en preventief medisch onderzoek.
Actueel
Chronische ziekten behandelen met voeding?

Voeding kan een belangrijke rol spelen in de behandeling van chronische ziekten. Dit blijkt uit een kennissynthese. Daarnaast kan voeding bijdragen aan gezondheidswinst.
Lees het nieuwsbericht
Vetcel-stress veroorzaakt jojo-effect
Op gewicht blijven na afvallen blijkt lastig. Tot wel 80% van de mensen gaat binnen twee jaar weer terug naar het oude gewicht. Vetweefsel in het eigen lichaam draagt sterk bij aan de kans om opnieuw aan te komen na een afvalpoging.
Lees het nieuwsbericht
Preventief medisch onderzoek
De richtlijn waarin de informatievoorziening en de kwaliteitscriteria zijn vastgelegd over preventief medisch onderzoek biedt consumenten onvoldoende bescherming tegen de risico’s die daaraan verbonden zijn.
Lees het nieuwsbericht
Deltaplan Voeding
Waar gaat het toekomstig voedingsonderzoek in Nederland over? Tijdens een invitational conference is de volgende stap gezet naar een nationale agenda waarin voedingsonderzoekers en experts in aangrenzende vakgebieden vanuit een eenduidige visie samenwerken.
Lees het nieuwsbericht
Extra budget voor geboortezorg
Op 4 juli 2017 heeft ZonMw extra middelen voor het programma Zwangerschap en geboorte II ontvangen. Voor de uitvoering van het programma is daarmee in totaal € 20 miljoen beschikbaar
(€ 7,8 miljoen extra).
Lees het nieuwsbericht
Tomosynthese in borstkankeronderzoek?
Welke kennis is nodig om een advies op te stellen over de opname van tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker? Over deze vraag organiseerde ZonMw samen met de Gezondheidsraad en het RIVM een expertmeeting.
Lees het nieuwsbericht
Positieve evaluatie ZonMw
ZonMw is trots op de positieve externe evaluatie van de organisatie. De evaluatiecommissie stelt onder andere dat ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend is.
Lees het nieuwsbericht
Het belang van voedingsonderzoek
Bekijk de film van JPI HDHL
Subsidieoproepen
JPI HDHL
29 augustus 2017 om 16:00 uur
Naar de subsidieoproep
Zwangerschap en geboorte
29 augustus 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
5e Richtlijnenronde JGZ
19 september 2017 om 12:00 uur
Naar de subsidieoproep
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Open Ronde 7
19 september 2017 om 14:00 uur

Onderzoek naar gepast gebruik van antibiotica dat niet het terugdringen van antibioticaresistentie als doel heeft, is wel passend binnen GGG (bijvoorbeeld het vergelijken van twee soorten antibiotica of de effectiviteit van een (hogere) dosis antibiotica)
Niet passend binnen de ronde: Onderzoek naar antibiotica dat passend is volgens de criteria van het ABR-programma.
Naar de subsidieoproep
Afstemming aanpak kindermishandeling
28 september 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Vakkundig aan het werk,
meerdere subsidieoproepen
03 oktober en 30 november 2017 om 14:00 uur
Ga naar het nieuwsbericht
Sport en Bewegen 2017
05 oktober 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Nationale Sportinnovator Prijs 2017 – Towards Tokyo 2020
10 oktober 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Publicaties
Agenda
Conferentie Cultuur, Kunst en Positieve gezondheid
12
sep
 
13:00 - 17:00,
Den Haag
Informatiebijeenkomst subsidiebijeenkomst Vakkundig aan het werk
14
sep
 
13:00 - 17:00,
Utrecht
Symposium Sportblessurepreventie 2017
2
nov
 
12:30 - 18:30,
Frans Otten Stadion, Amsterdam
Gehonoreerde projecten
Resultaten
Fundament voor kwetsbare jongeren
Onder andere vergroten van zelfvertrouwen, ontwikkelen van motivatie en vergroten van het sociale netwerk werken positief op hun kansen op werk of schoolhervatting. Belangrijk om dit te bereiken is bijvoorbeeld passende begeleiding en het bevorderen van ‘peer support’ tussen jongeren.
Project Fundament re-integratieaanpakken kwetsbare jongeren
De buurtsportcoach verbindt

In de slotbijeenkomst van ‘Verbinden zorg, sport en bewegen’, een project van het Onderzoeksprogramma Sport,     zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd. Onderzoekers volgden 3 jaar lang 13 buurtsportcoaches uit 9 verschillende gemeenten.

Factsheet De buurtsportcoach verbindt
Vitamine D-pil tegen depressie bij ouderen?
Het gebruik van vitamine D-supplementen blijkt niet te helpen tegen depressieve symptomen en het lichamelijk functioneren bij kwetsbare ouderen. Onderzocht werden personen tussen de 60 en 80 jaar, met lichte depressieve symptomen, ten minste één functionele beperking en een lage vitamine D-spiegel.
Project Depressiepreventie door vitamine D-supplement
Draagt ‘groen’ bij aan herstel?
Veelbelovende groene re-integratie praktijken voor bewoners met psychische problemen zijn in kaart gebracht. Denk aan zorgboerderijen en tuinderijen. Geïnventariseerd zijn de werkzame elementen van groene re-integratie.
Project Groene ondernemende re-integratiepraktijken
Onbegrensde mogelijkheden?
Het eerste beweegrapport voor jeugd met een chronische aandoening of beperking is uitgebracht. Uniek voor Nederland want niet eerder is in kaart gebracht hoeveel deze groep beweegt. Het rapport geeft o.a. tips over hoe binnen het speciaal onderwijs meer beweegactiviteiten aangeboden kunnen worden.
Beweegrapport
En ook in het nieuws
  • VWS stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit centrum moet ervoor zorgen dat preventie, diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme verbetert.
  • In 2016 is antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren verder afgenomen; bij mensen is het stabiel gebleven. De noodzaak tot alertheid blijft: in zorginstellingen zijn incidenteel uitbraken van resistente bacteriën.
  • Het 4-jaarlijkse trend-rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) geeft inzicht in de belangrijkste maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheids-determinanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.
  • NWO honoreert aanvragen startimpuls Nationale Wetenschapsagenda.
    Binnen 8 routes start onderzoek op 3 thema’s: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen.
Blijf op de hoogte
Via de ZonMw-website kunt u zich aanmelden voor de Preventienieuwsbrief en ook voor het digitale relatiemagazine Mediator en andere thematische nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven ZonMw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube